Membrany

 

 MEMBRANY VONTRON ORYGINAL

Obudowa membrany. Obudowa membrany stosowana w systemach RO. W obudowie umieszcza się membrany o standardowych wymiarach 50 GPD, 75 GPD, 100GPD.

DANE TECHNICZNE

Wydajność wszystkich membran- podana wydajność jest wartością nominalną, mierzoną w następujących warunkach: zasoleniu max. do 550 ppm., przy ciśnieniu 4,2 bara, temp. wody 25' C. Wydajność urządzenia w warunkach różniących się od nominalnych, może być mniejsza niż podana.

Membrana osmotyczna

Membrana osmotyczna typu GPD o wielkości por 0,0005 mikrona (ponad 280 litrów na dobę) - jako główny element systemu RO – usuwa : ok. 85% – 99% zanieczyszczeń wody tj.: metale ciężkie (min. Chrom, ołów, kadm, rtęć), azotany, azotyny, radon pestycydy oraz wiele innych zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego. Skutecznie likwiduje również zagrożenie wirusologiczne, bakteriologiczne, parazytologiczne.

Membrana do systemu osmozy odwróconej typu MERLIN