Odżelaziacze wody

W wodzie często występują przekroczone normy żelaza i manganu. Proces filtracji polega na napowietrzaniu wody poprzez aspirator, a następnie na strąceniu i odfiltrowaniu związków żelaza i manganu złożem katalitycznym. System filtracji jest całkowicie automatyczny. W wodzie mogą występować związki takie jak: azotany, azotyny, lub amoniak. W takiej sytuacji należy zbadać wodę w SANEPID-zie a firma odpowiednio dopasuje urządzenie do Państwa potrzeb.

Odżelaziacze typu IWO.

Urządzenia dzieki zastosowaniu specjalistycznych złóż filtracyjnych usuwają ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu w wodzie.Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniania,działają bezobsługowo - proces płukania sterowany jest automatycznie.Zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatację złóz filtracyjnych przez wiele lat.Wszystkie części w urządzeniu wykonane są z materiałów odpornych na korozję i testowanych wytrzymałościowo.Materiałem filtracyjnym jest granulat o właściwościach katalitycznych.Wszystkie materiały używane w konstrukcji systemów IWO dopuszczone są do uzdatniania wody do celów spożywczych.Urządzenai mają atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Odżelaziacze IWO skutecznie usuwają wysokie stężenia żelaza,manganu, a także siarkowodór.Urządzenie eliminuje z wody wszystkie typy żelaza i manganu,dlatego użytkownik może być pewny, że po zastosowaniu odżelaziacza kłopoty z brązowymi plamami na urządzeniach sanitarnych i ubraniach będą należały do przeszłości.

Odżelaziacze typu IWO skonstruowane są w unikalny sposób ,co powoduje ,iż żadne niebespieczne dla ludzi i środowiska chemikalia nie są używane podczas procesu redukcji żelaza i manganu ani w czasie regeneracji złoża.Zasada działania systemu umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz  dobrej jakości otrzymywanej wody oczyszczonej.

Odżelaziacze typu IWO są urządzeniami w pełni zautmatyzowanymi.Automatyczny zawór wielodrożny zainstalowany na urządzeniu dokonuje regeneracji złoża po wyczerpaniu się jego pojemnosci.Czynnością należącą do użytkownika jest w przypadku wysokich stężeń manganu oraz kwaśnej wody (pH < 7,0) ,uzupełnienie środka odkwaszającego.Czynność ta jest prosta i powinna być wykonywana najwyżej dwa razy w roku.

USUWANIE ŻELAZA ! ! ! ! ! ! !

Podstawową istotą odżelaziania wody jest utlenianie jonów Fe(II) do Fe(III) i usunięciu wytrąconych związków Fe(OH)3 w procesie sedymentacji i filtracji. Stosowana metoda usuwania żelaza z wody zależna jest od postaci pod jaką występuje żelazo:

Żelazo występuje jako Fe(HCO3)2 -stosujemy najprostszy układ : napowietrzanie następnie sedymentacja ,odżelazianie i ewentualna dezynfekcja.

Żelazo występuje również jako FeSO4 -stosujemy napowietrzanie następnie konieczna jest alkalizacja wody neutralizująca H2SO4 powstały podczas hydrolizy FeSO4 następnie sedymentacja, odżelazianie i dezynfekcja.

Żelazo występuje w połączeniu ze związkami organicznymi (humusowymi) - napowietrzanie lub chemiczne utlenianie , sedymentacja i filtracja są najczęściej nieskuteczne. W tym przypadku konieczny jest najczęściej proces koagulacji. Niestety metoda jest dosyć kłopotliwą i zalecana jest do stosowania w dużych instalacjach będących pod stałą opieką serwisu i w przypadku braku możliwości zmiany źródła wody.

Najprostszym doświadczeniem sprawdzającym czy proces odżelaziania będzie skuteczny to przezroczysty litrowy słoik napełnić do 3/4 pojemności wodą z ujęcia następnie zakręcić go nakrętką i energicznie wstrząsnąć aby powietrze wymieszało się z wodą, następnie odkręcić nakrętkę i pozostawić słoik na około jeden, dwa dni. Jeżeli na dnio opadnie żółto brązowy nalot a nad nim będzie przezroczysta woda to zaleca się zastosować proces odżelaziania który powinien przejść bez problemów. W przypadku gdy nad osadem będzie woda o słomkowym kolorze wówczas jest durze prawdopodobieństwo że w wodzie występuje żelazo w połączeniu ze związkami organicznymi i uzdatnianie takiej wody morze się okazać nieopłacalne na małą skalę (woda w domku jednorodzinnym) i zaleca się zmianę źródła.

Do podstawowych procesów podczas odżelaziania wody należy:

Napowietrzanie - do tego celu służą urządzenia zwane aeratorami. Aeratory mogą być typu otwartego (zalecane przy większych instalacjach jak i też przy konieczności odkwaszania wody) lub ciśnieniowe które wykonane są w formie zbiorników ciśnieniowych których wewnętrzna konstrukcja umożliwia dokładne mieszanie wody z powietrzem wtłaczanym do zbiornika za pomocą kompresora. W mniejszych instalacjach jako aerator wykorzystywany jest zbiornik hydroforowy gdzie woda z pompy wpada do zbiornika do góry poprzez dyszę rozbryzgową miesza się z poduszką powietrzną . Wadą tej metody jest ubywanie poduszki powietrznej którą należy uzupełniać za pomocą kompresora. Pry mniejszych instalacjach można zastosować urządzenie zwane aspiratorem (kliknij tutaj dowiesz się więcej) które montujemy na tłoczeniu pompy a przed zbiornikiem hydroforowym.

Alkalizacja - jest procesem neutralizacji powstałego podczas hydrolizy kwasu siarkowego H2SO4 i polega na dodaniu do wody wapna, węglanu lub wodorotlenku sodowego. Przy niewielkich wartościach morze wystarczyć zastosowanie prażonego lub naturalnego o odpowiedniej gradacji dolomitu.

Sedymentacja - jest procesem wytrącania większych cząstek zanieczyszczeń z wody . Przy mniejszych instalacjach proces ten następuje bezpośrednio w zbiorniku hydroforowym dlatego też konieczne jest wykonanie spustu na dole zbiornika hydroforowego i cykliczne spuszczanie nagromadzonego osadu

Filtracja - podstawowym procesem podczas odżelaziania który odbywa się na urządzeniach zwanych odżelaziacze. Rozróżniamy dwa typy urządzeń: otwarte stosowany przy dużych instalacjach i zamknięte wykonane na bazie zbiorników ciśnieniowych.

Dezynfekcja - po odżelazieniu wody przy dużych instalacjach gdzie woda jest transportowana na durze odległości jak i w przypadku gdy woda jest niestabilna bakteriologicznie konieczna jest dezynfekcja wody. Możemy to osiągnąć poprzez chlorowanie lub naświetlanie wody promieniami UV.