Systemy przemysłowe

 

Usuwanie żelaza i manganu w firmie.
 Najbardziej  typowe domieszki, stanowiące zanieczyszczenia wód podziemnych pochodzenia naturalnego to sole żelaza i manganu. Oba te metale są niepożądane w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.Wywołują zarastanie sieci wodociągowych, instalacji wodociągowych oraz armatury. Pogarszają właściwości organoleptyczne wody podwyższając barwę i mętność.
 Żelazo i mangan muszą być również usuwane z wód dla większości zastosowań przemysłowych, dla przemysłu przetwórstwa rolno – spożywczego, tekstylnego, celulozowo – papierniczego, itp. Powstające w rurach osady zmniejszają ich światło, powodując duże straty energii pomp tłoczących wodę.  Klasyczna metoda usuwania żelaza i manganu opiera się na wstępnym utlenianiu – napowietrzaniu lub za pomocą środków chemicznych, następnie prowadzi się filtrację na różnego typu złożach piaskowych. W ten sposób rozpuszczone formy przechodzą w wytrącone wodorotlenki, które mogą być usunięte na drodze filtracji.
Bardzo popularną metodą usuwania żelaza i manganu jest zastosowanie tzw. złóż katalitycznych. Nie są to zwykłe materiały filtracyjne, gdyż posiadają właściwości katalityczne – jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. W zależności od rodzaju złoża katalitycznego, czasem konieczne jest dla zachowania właściwości należy przeprowadzać proces ich regeneracji nadmanganianem potasu (KMnO4) – np. w przypadku złoża Greensand.
Przy usuwaniu manganu niezwykle ważną role odgrywa wartość pH – w zależności od zastosowanego złoża podaje się minimalną wartość. Dlatego w razie potrzeby należy stosować korektę odczynu.

W zależności od wyników badania wody i Państwa potrzeb możemy zastosować filtry różnego rodzaju.Propozycje te są tylko przykładem.Dostosujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb,dlatego prosimy kierować konkretne pytania drogą mailową lub telefonicznie.

Filtry narurowe typu Big Blue 10 zestaw trzystopniowy.W zależności od zastosowanych wkładów możemy wyeliminować związki mechaniczne,chemiczne oraz zmiękczyć wodę lub usunąć żelazo.

Możemy zastosować również obudowy typu Big Blue 20 (dwudziesto calowe) z gwintem wewnętrznym 1 lub 3/4 cala.

Stacje uzdatniania wody ,zmiękczające wodę dla przemysłu.W zależności od potrzeb  i celów, stosować możemy  stacje zmiękczające wodę.Proponujemy sprawdzone i efektywne urządzenia do zmiękczania wody.Dzięki temu wyeliminujemy nadmiar  wapnia ,żelaza i manganu które powodują odkładanie się kamienia na urządzeniach, maszynach, sanitariach itp.(stosowane np:w myjniach samochodowych,szpitalach,przy urzadzeniach obróbki metalu itp.).

Dane techniczne poszczególnych urządzeń dostępne są na zakładce zmiękczacze wody.Sugerujemy, by dla przemysłu i firm stosować zmiękczacze,które mają minimum 20 l żywicy jonowymiennej.Przedłuży to okres pracy i rozciągnie czas potrzebny  na regenerację złoża.W szczególnych przypadkach stosowane są stacje z podwójną kolumną (Duplex) i potrójną (Triplex).Stosuje się je zazwyczj ,gdy potrzebna jest ciągłość filtracji ,a na czas regeneracji złoża pracuje kolejna kolumna. Wówczas nie występuje spadek ciśnienia.

 

 Wszystkie urządzenia montowane w naszej firmie posiadają atest UDT.Gwarancja od 5 do 10 lat.

Osmoza Odwrócona typu Merlin ze zbiornikiem hydroforowym ,gromadzącym wodę.Montowany w przypadku jednorazowego dużego poboru wody osmotycznej np: w maszynach i urządzeniach by zalać jednorazowo odpowiednią ilość sekcji.Możliwość montowania dużych zbiorników na wodę np:300 litrów itp.

Dane techniczne urządzenia na zakładce Osmoza Odwrócona MERLIN.

Przemysłowa osmoza odwrócona RO 2X100GPD Z POMPĄ I ZBIORNIKIEM 80L.Profesjonalny system osmotyczny ,o wydajności przy ciśnieniu min. 2,5 bara 560 l/dobę.Filtr posiada dwa wkłady polipropylenowe (PP-20) 20 i 5 mikrometrów,blog węglowy (20 slim) oraz membrany osmotyczne 100gpd o wydajności 280l każda.System można rozbudować w zależności od potrzeb.W zestawie znajduje się pompa wspomagająca produkcję wody nawet przy ciśnieniu wejściowym poniżej 2,5bar.Wkład węglowy liniowy jest dokładany na życzenie klienta.Zbiornik o poj.80l z tworzywa lub stali z zaworem 3/4 cala i podłączeniem na czystą wodę.Polecany do zakładów przemysłowych,zakładów fotograficznych,restauracji,stołówek ,myjni itp.Możliwość zamontowania większych zbiorników z elektrozaworem.

 

 

MEMBRANY PRZEMYSŁOWE 4040

Membrany serii ULP (ultra-low pressure) opracowane przez Osmonics Technology Co. wykonane są z mieszanki poliamidu aromatycznego. Charakteryzują się bardzo wysokim uzyskiem przy bardzo niskim ciśnieniu zasilającym, osiągają swoją maksymalną wydajność już przy 2/3 ciśnienia wymaganego do pracy zwykłych membran kompozytowych. Membrany te znajdują zastosowanie do odsalania wód powierzchniowych i wód podziemnych o stężeniu poniżej 2000 ppm. Osiągają do 99,5% odrzutu soli. Membrany serii ULP są stosowane są przede wszystkim w farmacji, kosmetologii, produkcji spożywczej,myjniach samochodowych.

Dodatkowe informacje:
- wymiary: 4/40 cali (średnica/długość)
- wydajność: 2400gpd (9074 litrów na dobę)
- trwałość maksymalna: 5-6 lat
- powierzchnia filtracji: 7,9 m2