Wkład P 1

Wkład P 1 – Filtr 1 mikronowy sedymentacyjny, usuwa: Zawiesiny, piasek, muł, szlam, strącone związki żelaza oraz inne nie rozpuszczone substancje powyżej 1 mikrona.