Wkład P 20

Wkład P 20 – Filtr 20 mikronowy sedymentacyjny, usuwa: Zawiesiny, piasek, muł, szlam, strącone związki żelaza oraz inne nie rozpuszczone substancje powyżej 20 mikronów.