Wkład P 5

Wkład P 5 – Filtr 5 mikronowy sedymentacyjny, usuwa: Zawiesiny, piasek, muł, szlam, strącone związki żelaza oraz inne nie rozpuszczone substancje powyżej 5 mikronów.